shqipe

Të dashur shoqe dhe shokë,

Ne vetë-organizatat e migrantëve po i thërrasim vëllezërit dhe motrat tona për një ditë zemërimi dhe grevën e përgjithshme shoqëruese, më 8 maj 2020. Ne i nxisim njerëzit me një trashëgimi migracioni, njerëz hebrenj, Sinti * ze dhe Rom * nja, #BIPoC dhe të gjithë njerëzit në solidaritet të bëjnë grevë me ne.

Pse 8 maj? Data konsiderohet dita e çlirimit. Por ndërsa lufta dhe diktatura naziste morën fund, ideologjia naziste dhe përfaqësuesit e saj vazhduan të jetojnë, dhe kështu #racizmi dhe #Antisemitism kanë një traditë të gjatë në Gjermani. Gjermania më së shumti simbolizohej simbolikisht pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore. Ish anëtarët dhe zyrtarët e NSDAP dhe SA mbajtën poste politike këtu dhe në Evropë pas vitit 1945 ose drejtuan kompani të suksesshme.

Aktet raciste të dhunës ndodhën qysh në vitet ’50. Në 1979, kontraktorët kuban Raúl García Paret dhe Delfin Guerra u vranë në RDGJ në rezistencën kundër dhunës raciste. Gjatë kësaj kohe, sulmet ndaj emigrantëve ishin të dokumentuar dobët ose nuk ishin dokumentuar fare, kështu që ne nuk i dimë të gjithë emrat e viktimave të dhunës raciste. Por lista e emrave të viktimave që njohim është e gjatë dhe si duket e pafund.

Të enjten, më 19 shkurt 2020, 9 persona u qëlluan nga një nazist në #Hanau, dhe pesë të tjerë u plagosën. Emrat e të vrarëve janë:

Gökhan Gültekin
Ferhat Unvar
Mercedes Kierpacz
Sedat Gürbüz
Hamza Kurtovic
Kaloyan Velkov
Vili Viorel Păun
Fatih Saraçoğlu
Said Nesar Hashemi.

Meqenëse politika po vëzhgon vëllezërit dhe motrat, përfshirë shokët tanë antifashistë, edhe sot në institucionet shtetërore, ne nuk mund të mbështetemi tek ata. Mos na mbroni dhe të paktën që nga NSU kemi njohur që në Gjermani ekziston mundësia e mbrojtjes së kryesit.

Ne nuk jemi të qetë, nuk trembemi, nuk kemi diskutime raciste, nuk lëmë rrugë naziste. Nëse Gjermania dëshiron të përkëdhel me nazistët, do të ndodhë pa ne!

Frymëzuar nga Nisma Ramazan Avcı, ne marrim zemërimin dhe hidhërimin në rrugë në 8 maj. Bëhuni të organizuar dhe thirrni për grevë me ne.

Dita e Zemërimit, 8 maj, në të gjithë Gjermaninë.